Tone Bråtens har uttalt at " Det er lite som gjør meg mer trist enn foreldre som i utgangspunktet er gode nok, men som ødelegger oppveksten til barna med konflikter og urasjonelle handlinger.... "

Barneloven og barnevernloven er to forskjellige lover, kompliseres bildet hvis disse blandes sammen?
Hvilken rolle har barnevernet relatert til samlivsbrudd?
Finnes det noen retningslinjer dersom barnevernet blir involvert i samlivsbrudd, hva sier disse?
Partsrettigheter når barnevernet kommer inn hos foreldre som ikke bor sammen
Fosterhjemsplassering hos samværforelder
Familierådet og andre verktøy som barnevernet har
Gode råd til foreldre i bruddsituasjon eller etter samlivsbrudd fra barnevernet

Det blir åpent for spørsmål og diskusjon.
 
Servering: Kaffe/te bestilles iht påmelding mottatt senest dagen før til soel-le@online.no
- eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe.
Pris: Fri entre.