INNKALLING til årsmøte 2016

Tirsdag 2. februar kl. 18:00

Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget)

 

DAGSORDEN

 

1.           Velkommen

2.           Valg av møtedirigent

3.           Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.           Vedta dagsorden

5.           Behandle styrets årsberetning for 2015

6.           Behandle revidert regnskap for 2015

7.           Behandle innkomne forslag

8.           Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.           Behandle budsjett for kommende periode

10.         Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer

11.         Valg av revisor

12.         Valg av valgkomite

 

Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.

Alle kandidater må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

 

Saksdokumenter
Dokumenter blir tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus hjemmeside senest en uke før møtet.

 

Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner på våre hjemmesider.

 

 

F2F Oslo Akershus ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt År og vi som er tillitsvalgte håper du ser verdien av F2Fs engasjement, og hvilken betydning det har for barns liv og oppvekst.

F2F er den eneste medlemsbaserte og kjønnsnøytrale organisasjonen som arbeider aktivt overfor offentligheten og myndigheter for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Vi har arbeidet med å sikre barns rett til 2 foreldre siden 1985, mye er gjort, men fremdeles gjenstår det noe. Fokus på engasjementet for organisasjonens arbeid får vi blant annet ved å vise til antall medlemmer.


Velkommen til årsmøtet 2. februar 2016 som etterfølges av medlemsmøte og et spennende foredrag som kunngjøres senere.

 

Med vennlig hilsen
Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus

Erik Mørch
Fylkeslagsleder