Velkommen til åpent møte F2F Oslo Akershus 10. november kl. 19:00

Kommunikasjon. Veien til en bedre hverdag?

Temamøte på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget) på tirsdag 10. november 2015 kl. 19:00-22:00 over temaet kommunikasjon.

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd så inviter dem gjerne med deg!

  • Hvor viktig er verbal og nonverbal kommunikasjon mellom mennesker?
  • Hvilke problemer kan løses med en bedre kommunikasjon, hvilke kan det ikke?
  • Kan de løsbare problemene likevel dempes med den rette kommunikasjonen?
  • Er det viktig med en god kommunikasjon i en rettssak, eller er det et rettferdig system som ivaretar alle, uansett hva de sier og gjør?

Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.