• Hvor viktig er verbal og nonverbal kommunikasjon mellom mennesker?
  • Hvilke problemer kan løses med en bedre kommunikasjon, hvilke kan det ikke?
  • Kan de løsbare problemene likevel dempes med den rette kommunikasjonen?
  • Er det viktig med en god kommunikasjon i en rettssak, eller er det et rettferdig system som ivaretar alle, uansett hva de sier og gjør?

Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.