Velkommen til åpent møte F2F Hordaland 19. november kl. 19:00

F2Fs svar på høring om ny barnelov

Alle F2F'ere og sympatisører i Hordaland og Sogn og Fjordane er velkommen torsdag den 19.11. kl 19:00 til F2F Hordalands åpne møte på Bergen Rådhus.

Vi vil formidle F2Fs vurderinger og svar på høringen til Barneloven 2.0. Vil du vite mer om vårt svar til høringen og ønsker å vite mer om F2F håper vi du kommer, ta gjerne med en venn eller kollega!

F2F mener at Barneloven 2.0 som nå er under utforming er en unik mulighet til å sørge for at Norge får et fullstendig kjønnsnøytralt lovverk, slik at ingen norsk lovtekst lenger foreskriver forskjellbehandling av mennesker grunnet kjønn. Likeverd er en overordnet norm i det norske samfunnet og bør også være det innen barnelovområdet.

Foreningen 2 Foreldre har sendt inn svar til BLD på høringsutkastet. Basert på høringsutkastet fra BLD håper vi at Norge vil kunne få en lov som setter barna i fokus. Foreningen 2 Foreldre har brukt mye tid på sitt svar, vi som har arbeidet med svaret har gjort ulike avveininger underveis. F2F har, som alltid, hatt barnet i fokus når vi avga svaret.

Ønsker du å få informasjon om lovforslaget og innsikt i de vurderinger vi har gjort ønskes du velkommen til vårt åpne møte.

Møtet finner sted den 19.11.15 kl 19 på Bergen Rådhus, rom 225

Vel møtt!