F2F mener at Barneloven 2.0 som nå er under utforming er en unik mulighet til å sørge for at Norge får et fullstendig kjønnsnøytralt lovverk, slik at ingen norsk lovtekst lenger foreskriver forskjellbehandling av mennesker grunnet kjønn. Likeverd er en overordnet norm i det norske samfunnet og bør også være det innen barnelovområdet.

Foreningen 2 Foreldre har sendt inn svar til BLD på høringsutkastet. Basert på høringsutkastet fra BLD håper vi at Norge vil kunne få en lov som setter barna i fokus. Foreningen 2 Foreldre har brukt mye tid på sitt svar, vi som har arbeidet med svaret har gjort ulike avveininger underveis. F2F har, som alltid, hatt barnet i fokus når vi avga svaret.

Ønsker du å få informasjon om lovforslaget og innsikt i de vurderinger vi har gjort ønskes du velkommen til vårt åpne møte.

Møtet finner sted den 19.11.15 kl 19 på Bergen Rådhus, rom 225

Vel møtt!