Hvor viktig er verbal og nonverbal kommunikasjon mellom mennesker?
Hvilke problemer kan løses med en bedre kommunikasjon og hvilke ikke?
Kan de ikke løsbare problemene likevel dempes med den rette
kommunikasjoen? Er det viktig med en god kommuikasjon i en rettssak
eller er det et rettferdig system som ivaretar alle, uansett hva de
sier og gjør?

Foredragsholderen, advokat Erik Mørch, har erfaring fra familiesaker og arbeid for retten i barnevern-/familiesaker og tar utgangspunkt i blant annet disse
spørsmålene. Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd, så inviter dem gjerne med deg!

Send gjerne din påmelding til post@f2f.no  eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe.