2015    
Innspill fra F2F rapportering FNs barnekomite 151028 28.10.2015  
høringssvar F2F om Barneloven 2.0 30.09.2015 15/2056
Høringssvar fra F2F til fastsetting av bidrag 150522 22.05.2015 15/504
høringssvar fra F2F til ny adopsjonslov 05.03.2015 14/3734
     
2014    
høringssvar fra F2F til endring av folketrygdloven 09.12.2014 14/3976
Ytterligere innspill fra F2F likeverdig foreldreskap 141111 11.11.2014  
Innspill fra F2F likeverdig foreldreskap 141027 14.10.2014  
høringssvar fra F2F vedr barnebortføring 15.09.2014 14/808
høringssvar F2F arveloven 01.09.2014 14/928
høringssvar F2F Haagkonvensjonen av 1996 03.01.2014 13/2338
2013    
høringssvar F2F forskrift morskap 22.11.13 22.11.2013 13/3998
høringssvar F2F forskrift samvær under tilsyn 131122 22.11.2013 13/3541
Høring stortinget 130423 barneloven med vedlegg 23.04.2013 Prop 85L (2012-2013)
2012    
høringsuttalelse F2F beskytte barn mot vold 021212 02.12.2012 12/6734
Høringsuttalelse F2F samvær under tilsyn 19 09 2012 19.09.2012  
2010    
Høring stortinget 100119 barneloven 19.01.2010 Prop 14L (2009-2010)
hoeringssal1-20100119-191936 (video)    
2009    
Høring stanse ytelser ved barnebortføring 01 11 09 01.11.2009  
2008    
høringssvar F2F NOU 2008_9 310808 31.08.2008 200802106-/ELUS
Høringssvar barnerettsadvokatene NOU 2008_9 30.08.2008 200802106-/ELUS
NOU2008-9 barnelovutvalgets innstilling 290408 29.04.2008 NOU 2008:9
høringsvar endring i bidragsordningen 040408 04.04.2008 200800283-/SILS
2007    
F2F høring evaluering bidragsordningen 070223 23.02.2007 St. meld. 19 (2006-2007)
2006    
BLD_høringsuttalelse_mekling etter barneloven og ekteskapsloven 31.10.2006 200604042-LSKS
innspill BLD bidragsordningen 14.06.06 14.06.2006  
2005    
høring forskrifter farskap uten mors samtykke 23.11.2005 200502702- BGUS
høring_forskrifter_likestilling_og_diskriminering_140905 14.09.2005  
høringsuttalelse endringer i barneloven 11 02 05 11.02.2005  
brev familiekomiteen Merknader til Ot.prp. 18 (2004-2005) 27.01.2005 Ot.prp. 18 (2004-2005)
2004    
Høringsuttalelse indeksregulering av tilbakebetalt barnebidrag 141004 14.10.2004  
høringsuttalelse fødselspengereglementet 011004 01.10.2004  
F2Fs erfaringer med bidragsordningen - møte med BFD 23 09 04 23.09.2004  
høringsuttalelse beskytte barn mot overgrep 010704 01.07.2004  
høringsuttalelse bidrag livsoppholdssatser 240604 24.06.2004  
høringsuttalelse kvinnevoldsutvalget 070304 07.03.2004  
2003    
Familiemeldingen høring 30.09.2003 St. meld. 29 (2002-2003)
Høring diskrimineringsapparat 290903 29.09.2003  
høringsuttalelse inkorporering FNs kvinnekonvensjon 120903 12.09.2003  
høring farskap-morskap Europarådet 310103 31.01.2003  
2002    
høringsuttalelse overgangsregler bidrag 300502 30.05.2002  
høringssvar fastsettelse og endring av farskap 090402 09.04.2002  
høringsvar livsoppholdsatser under gjeldsordning 140102 14.01.2002  
2001    
høringsuttalelse erverv og tap av statsborgerskap 311001 med vedlegg 31.10.2001  
høringsuttalelse barnebidragsgebyr 130901 13.09.2001  
høringsuttalelse barnekonvensjonen inn i norsk lov 140501 med vedlegg 14.05.2001  
bidragsordning høring familiekomiteen 02.05.01 02.05.2001  
høringsuttalelse lov om personnavn 310301 31.03.2001  
høringsuttalelse personnavn 310301 31.03.2001  
høringsuttalelse partnerskap og adopsjon 280201 28.02.2001  
høringsuttalelse barnetrygdloven 040201 04.02.2001  
2000    
Høringsuttalelse KUF veiledning i arbeidet med likestilling 010700 01.07.2000  
høringsuttalelse gjeldsordningsloven 210500 21.05.2000  
Høringsuttalelse likestillingsloven 310100 31.01.2000  
høringsuttalelse samboerutvalget 140100 14.01.2000  
1999    
høringsuttalelse samtykkeadopsjon 311099 31.10.1999  
høringsuttalelse bidragsordningen 300999 30.09.1999  
høringuttalelse flatere skatt 200599 20.05.1999  
høringsuttalelse driftsstøtteutvalget 090599 09.05.1999  
høringsuttalelse barnefordelingsprosessutvalget 100409 10.04.1999  
høringsuttalelse bidrag næringsdrivende 090399 09.03.1999  
1998    
høringsuttalelse adopsjonsloven 130398 13.03.1998  
1997    
høring familiekomiteen 12.05.97 12.05.1997  
1996    
bidragshøring 1996    
barnelovhøring fra F2F 30.01.1996