Dag Furuholmen lot seg sjokkere av barneombudets krav om forskningsgarantier før hun vil vurdere delt bosted for barn med to hjem slik hun uttalte i Aftenposten 15. mars og Dagsnytt 18 dagen før.

Spesialist i psykiatri Dag Furuholmen foredrar om blant annet:

 • «Barnets beste» - hvem bestemmer hva som er barnets beste?
  • dommere, sakkyndige, barnevern eller andre?
    
 • Hvor viktige er valgene vi gjør for barn?
  • preger barndommen oss som voksne, egentlig?
    
 • Forskning som gjelder for alle barn, finnes det?
  • ulike forskningsresultater, hva kan vi stole på?

Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.