Temamøte på Scandic Victoria Hotell 5. april kl. 1900

Hvordan går det med barn som vokser opp uten mannlige forbilder?

Spesialist i psykiatri Dag Furuholmen besøker oss for et foredrag om et tema som opptar våre medlemmer spesielt.

Dag Furuholmen lot seg sjokkere av barneombudets krav om forskningsgarantier før hun vil vurdere delt bosted for barn med to hjem slik hun uttalte i Aftenposten 15. mars og Dagsnytt 18 dagen før.

Spesialist i psykiatri Dag Furuholmen foredrar om blant annet:

 • «Barnets beste» - hvem bestemmer hva som er barnets beste?
  • dommere, sakkyndige, barnevern eller andre?
    
 • Hvor viktige er valgene vi gjør for barn?
  • preger barndommen oss som voksne, egentlig?
    
 • Forskning som gjelder for alle barn, finnes det?
  • ulike forskningsresultater, hva kan vi stole på?

Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.