Førskolelærer, samtaleterapeut i psykosyntese og forfatter Anne Nielsen vil holde foredrag og svare på spørsmål om oppdragelse og foreldresamarbeid på bakgrunn av sin bok Foreldrerollen: Det er du som er voksen!

Hun vil særlig legge vekt på de problemstillinger som kan opptre når foreldrene ikke bor sammen, så som:

Hvordan kan man samarbeide om oppdragelsen når man ikke bor sammen?

Hva er god barneoppdragelse når foreldrene ikke bor sammen?

Får du oppdra barnet ditt, eller holdes du utenfor?

Hvis du føler at du holdes utenfor oppdragelsen, hvordan kan du møte dette konstruktivt?

Forskjellig grensesetting, hvordan løse dette på en god måte?

Ser dere barna, eller kun hverandre?

Du kan lese mer om Anne Nielsen på www.foreldrepraxis.no og om Foreningen 2 Foreldre på www.f2f.no

Sted: Måltidets Hus, I-park, Prof. O. Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger

Tidspunkt: 27. januar kl. 18.00-20.00

Pris: 50,- som betales ved påmelding til konto nr. 0530.53.80514

Alle er velkomne!