I sin bok går Kippersund ut med klare synspunkter i et krevende felt om familiesituasjonen etter samlivsbrudd. Boken «Barnebidrag. DELT BOSTED. 50/50 omsorg» (Teaternett 2012, ISBN 978-82-90585-05-6) er skrevet som en bearbeiding av hans egne erfaringer og møter med det offentlige og med fagfeltet.

Boken omhandler hvordan våre grunnleggende verdier settes på prøve når foreldre skiller lag.

  • Hvilke konsekvenser får lover og ordninger i denne situasjonen?
  • For barnas beste?
  • For fedres plass i omsorgen for barna sine?
  • For likestillingen hos fremtidige generasjoner?
  • Hvilke endringer kan og bør gjøres?