Sølvi Foss vil snakke om brudd, viktigheten av samarbeid med fokus på å komme seg videre. Hun vil snakke om hverdagen fremover, hvordan få den best mulig, og om viktigheten av å finne ut av hva som skal til for å like hverdagen sin litt bedre, gjennom å gjøre de små realistiske grepene som skaper tid for det du ønsker å gjøre.

Her kan du besøke foredragsholderen Sølvi Foss' hjemmeside