Velkommen til årets siste temamøte i F2F Oslo Akershus hvor flere påmeldinger allerede er mottatt. Møtet starter kl. 19:00 og vil bestå av veiledning hvor vi svarer på spørsmål fra de fremmøtte om konsekvenser etter samlivsbrudd og reorganisering av familier som berører flere enn barn og foreldre. Det angår også tanter og onkler, besteforeldre og andre nære relasjoner, og ofte kan det oppstå vanskelige situasjoner. Dette for eksempel i forbindelse med flytting, grunnet konflikter eller direkte boikott av kontakten med barna.Medlemmer bes invitere med seg familie og/eller venner som spesielle gjester til møtet.

------------------------------

Ber om din snarlige tilbakemelding
Vi nærmer oss årets siste temamøte i F2F Oslo Akershus og vi ber her om din mening om et temamøte utenom det vanlige er av interesse;

Konsekvenser etter samlivsbrudd og reorganisering av familier berører flere enn barn og foreldre. Det angår også tanter og onkler, besteforeldre og andre nære relasjoner, og ofte kan det oppstå vanskelige situasjoner. F.eks. i forbindelse med flytting, grunnet konflikter eller direkte boikott av kontakten med barna.

Fordi vi vet at dette er et problem for mange så vurderer vi et åpent møte hvor vi vil gi veiledning hvor også medlemmenes familie inviteres forutsatt interesse for et møte som dette.

Påmelding
Møte utvides til å gjelde for både medlemmer og andre relasjoner til barn som opplever å miste kontakt med nære relasjoner som barnebarn/besteforeldre, søskenbarn, tanter/onkler...

For å finne om dette har interesse ber vi om påmelding snarest og senest innen 1. desember til
e-post: post@f2f.no hvor dere oppgir antall deltakere og hvilken relasjon dere har i situasjonen.