Hva er best for barnet ditt?

Hvilke feller går de fleste foreldre i saker om barna deres?

Er det vanskelig å få barn til å bo halve tiden hos hver av foreldrene?

Er det riktig at alle barn skal bo halve tiden hos hver av foreldrene?

Er meklingsapparatet, de sakkyndige og domstolene profesjonelle, rettferdige, subjektive og objektive?

Er disse vennene dine, som skjønner deg?

Bryr de seg om barna dine eller er målet deres å kvitt dere så snart som mulig og holde med den som skriker høyest, som ellers i samfunnet?

Hva er relevante momenter i slike saker?

Er slike saker et slags salg, skuespill eller et trygt sted for deg og barna dine?

Har det blitt flere snille mødre som sliter med slemme fedre? Eller er rollen som de slemme fremdeles forbeholdt mødre? Spør du meg er ondskapen jevnt fordelt mellom kjønnene, det hele er spørsmål om at slemme foreldre ikke må ha makten!