Foredragsholderen vil fortelle hvordan den norske barneloven må ses i sammenheng med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som binder Norge, og hvordan menneskerettighetene kan brukes som rettskilde i norske rettssaker. Siden dette er upløyd mark i Norge er det få advokater som påberoper seg menneskerettigheter i saker om barn. Dette er nærmest noe klienten må kunne selv.
Møt forfatteren av boken om Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og lær hvordan EMKs bestemmelser kan brukes til å styrke forholdet mellom deg og ditt barn.


Foredragsholder: Tor Ehlers Bertelsen, forfatteren av boken EMK (2011) som kommenterer bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som gjelder individets rettigheter og friheter. Forfatteren er jurist og jobber som dommer i Bergen tingrett.


Fri entre - Velkommen!