Intensjonen med foredraget er å belyse saker objektivt men direkte og konkret. Danielsen og Jonsson har mål om å sette opp meget detaljerte og konkrete planer for foreldre på hvordan komme seg ut av konflikten. Ikke bare hva de skal, men de legger like stor vekt på hvordan foreldrene skal oppføre seg. I sin praksis gis en meget tett oppfølgning med foreldrene for å unngå at det «sklir» ut. De har utviklet en egen applikasjon for daglig loggføring og dialog for å avdekke avvik raskt for å hjelpe samarbeidet tilbake på rett spor igjen.  Det fokuseres ikke på konkrete bostedsløsninger men at samarbeidet skal fungere uansett. Erfaringene mellom advokat og psykolog gir en unik bredde i fagkompetanse samtidig som begge har personlige erfaringer fra skilsmisse og samarbeid om egne barn. Dra nytte av erfaringene når foredragsholderne deler personlige erfaringer fra hvor skoen klemmer.