Temamøte F2F OA den 6.9 kl.19:00

Stadig flere barnesaker blir barnevernsaker

Advokat Marie Sølverud foredrar over temaet "Stadig flere barnesaker blir barnevernsaker" - gjennomgang av barnevernretten og rettspolitiske diskusjoner rundt barnevernets rolle i familiesaker i 2016. Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.