Temamøte F2F OA 5. juni kl. 1900

Testament. Samboravtale. Ektepakt. En nødvendighet for glade foreldre og barn?

F2F Oslo Akershus ønsker velkommen til temakveld med foredrag ved advokat Erik Mørch på Scandic Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget)

Hvordan skal disse utformes?

  • Vi går gjennom forskjellige lover og regler, praktiske tips og relevante eksempler.
  • Er dette noe du eller dere kan lage selv? Råd: Svaret er nei.
  • Er det formkrav? Om ja, er de noe å bry seg om?

Svaret er at her må du kjenne reglene for det enkelte dokument, ellers kan det i verste fall være ugyldig eller bli helt feiltolket.

 

Hva kjennetegner innholdet i slike dokumenter dersom de skal virke til beste for barn og voksne?

  • Har de voksne det bra, har barna det bra?
  • Eller er det best for barna at den ene forelderen har barnet mest mulig og den andre forelderen har minst mulig?

 

Trenger du virkelig slike juridiske bindende dokumenter?

  • Er det en tabbe av akkurat deg å ikke ha det?
  • Hva er fallhøyden om dere ikke har det og virkelig trenger det? Den kan være svært stor!
  • Er det egentlig til barnas beste at ikke foreldrene passer på hverandre i forholdet og eventuelt etterpå?

 

Har du skrevet et slikt dokument?

  • Trenger det da å endres senere, eller gjelder det en gang for alle?

 

Svaret på alt dette og annet kan du få i dette foredraget!

Det vil være anledning til å stille spørsmål.

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd, så inviter dem gjerne med deg!