Hvordan skal disse utformes?

  • Vi går gjennom forskjellige lover og regler, praktiske tips og relevante eksempler.
  • Er dette noe du eller dere kan lage selv? Råd: Svaret er nei.
  • Er det formkrav? Om ja, er de noe å bry seg om?

Svaret er at her må du kjenne reglene for det enkelte dokument, ellers kan det i verste fall være ugyldig eller bli helt feiltolket.

 

Hva kjennetegner innholdet i slike dokumenter dersom de skal virke til beste for barn og voksne?

  • Har de voksne det bra, har barna det bra?
  • Eller er det best for barna at den ene forelderen har barnet mest mulig og den andre forelderen har minst mulig?

 

Trenger du virkelig slike juridiske bindende dokumenter?

  • Er det en tabbe av akkurat deg å ikke ha det?
  • Hva er fallhøyden om dere ikke har det og virkelig trenger det? Den kan være svært stor!
  • Er det egentlig til barnas beste at ikke foreldrene passer på hverandre i forholdet og eventuelt etterpå?

 

Har du skrevet et slikt dokument?

  • Trenger det da å endres senere, eller gjelder det en gang for alle?

 

Svaret på alt dette og annet kan du få i dette foredraget!

Det vil være anledning til å stille spørsmål.

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd, så inviter dem gjerne med deg!