Intensjonene for foredraget er å belyse temaet objektivt men direkte;
 
Gjelder Metoo kun kvinner? Om nei, hvorfor snakkes det så lite om det? Er det ikke så farlig at menn blir seksuelt trakassert, på samme måte som det ikke er så farlig at de blir utsatt for psykisk og fysisk vold fra kvinner?
Når kvinner rakker ned på menn, rakker de ikke da også ned på sine egne sønner? Er de for dumme til å forstå det?
Når menn rakker ned på kvinner, rakker de ikke da også ned på sine egne døtre? Er de for dumme til å forstå det?
 
Har de som blir rammet av det en metoo problematikk et eget ansvar? Aldri eller til tider? Er du offer, så er du offer, uansett hva som var forløperen? Er det alltid alle andres feil?
Er ikke livet er resultat av våre egne valg?
Det nye typiske norske er å være uempatisk, hensynsløs eller navlebeskuende? (gjelder så klart ikke deg som leser dette).
Det som ikke rammer deg selv, er ikke ditt problem?
 
Jobber du for eksempel i en avis, er det ikke ditt problem hva avisen skriver fordi avisen ikke er deg? Er det så enkelt? Er ikke en avis mennesker? Er ikke en domstol mennesker? Er ikke politiet mennesker? Eiendomskatt bryr meg ikke sålenge jeg ikke må betale det selv, hva er det de sutrer om?
Kan man verge seg mot beskyldninger og seksuell trakassering eller andre beskyldninger, når de ikke er sanne eller overdrevet?
 
Brukes ikke samme teknikker i saker om barn? Er det mødre eller fedre som er verst her? Kan man verge seg mot dette?
Skjønner meglere, sakkyndige og dommere dette, eller er de for konfliktskye og feige til å ta tak i det?
Har menn blitt mer og mer redd kvinner? Har kvinner blir mer og mer kravstore og hensynsløse? Eller er det omvendt? Eller er det begge deler?
Uansett, hva gjør dette med egne barn og deres forhold til det andre kjønn? Rett i dass? 
 
Har vi egentlig bruk for menn, dvs sønner lenger?
Nå kan vi lage barn uten dem, de greier ikke å få seg høyere utdannelse, de gjør ikke nok for oss, gjør de noe så gjør de det feil?
Har det blitt slik?
 
 
Det blir som vanlig muligheter for spørsmål og innspill, og kjenner du noen som vil kunne ha nytte av informasjonen og
ønsker å skape trygge familieforhold for barn med to hjem så inviter gjerne med gjester!
 
 
Send gjerne påmelding til post@f2f.no eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe