• Har meklingsapparatet og domstolene noen bestemte kriterier som de må forholde seg til? Om ja, hvilke kriterier er det?
  • Er dette et forutsigbart skjønn?
  • Kan du selv påvirke dette skjønnet?
  • Hva er egentlig barnets beste i praksis? Det får du svaret på i dette foredraget.

 

Send påmelding til: oslo-akershus@f2f.no

Det er fri inngang og møtet er åpent for alle. Medlemmer må gjerne ta med gjester til møtet hvor det gis muligheter for spørsmål og innspill. Kanskje kjenner du noen som ønsker å skape trygge familieforhold for barn med to hjem og vil kunne ha nytte av informasjonen.

Velkommen!