Stedet er som vanlig Scandic Victoria Hotel, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget) og advokat Erik Mørch vil belyse mange spennende og interessante saker vedrørende konfliktsituasjoner:

 • Forventninger til deg? Dine egne, barnas, den andre forelderens, din families og andres forventninger?

 • Krav til deg? Dine egne, barnas, den andre forelderens, din families og andres krav?

 • Hva er realistisk på bakgrunn av ditt, varierende fra bra til katastrofalt dårlig valg, av den andre forelderen?

 • Hjelper det å sykmelde seg?

 • Hjelper det å ikke sove?

 • Hjelper det å ikke trene?

 • Hjelper det å synes synd på seg selv?

 • Hjelper det å bli sint?

 • Hva med jobben din. Får du gjort den?

 • Hva gjør du om du er i ferd med å bli deprimert eller har blitt det allerede?

 • Har din oppvekst noe å si for hvordan du takler dette?

 • Har din personlighet noe å si for hvordan du takler dette?

 • Har dine tidligere erfaringer noe å si for hvordan du takler dette?

 • Har din hjemmesituasjon noe å si for hvordan du takler dette?

 • Har de rundt deg noe å si for hvordan du takler dette?

 • Er det viktig med kunnskap og forståelse for egen person og din egen rolle?

 • Er det viktig med kunnskap og forståelse omkring stress og funksjonelle strategier relatert til stressmestring?

 • Ligger løsningen i rus, et utagerende liv eller å være slem mot andre?

 • Håndtering av konflikter kan være mangeartet og krevende.

 • Mange konflikter leder til sykemeldinger. God konflikthåndtering kan redusere sykefraværet ditt og forbedre din hverdag for øvrig?

 • Kunne konflikten du er i vært unngått eller kan den dempes eller avvikles?

 • Før konflikten har oppstått: Hvorfor oppstår konflikter? Sviktende kommunikasjon, menneskelige ulikheter, urettferdighet, makt og fordommer?

 • Under konflikt: Virkemidler og håndtering av konflikthåndteringsprosesser?

 • Etter konflikt: Kommunikasjon/informasjon andre og preventive tiltak?

 • Er det noe mening å finne i konflikter? Er det noe å lære av dem? Egne eller andres? Er det lurt å bare skylde på alle andre?

 • Kan du etterpå hjelpe andre i samme situasjon eller der ikke det ditt problem, de får greie seg selv?

 

Dette kurset er for alle som kan ha nytte av å reflektere rundt seg selv, sitt eget liv og vil ha det mye bedre i hverdagen!

Send påmelding til: oslo-akershus@f2f.no

 

Det er fri inngang og møtet er åpent for alle. Medlemmer må gjerne ta med gjester til møtet hvor det gis muligheter for spørsmål og innspill. Kanskje kjenner du noen som ønsker å skape trygge familieforhold for barn med to hjem og vil kunne ha nytte av informasjonen.

 

Velkommen!