foreldre og ansvar

Foreningen 2 Foreldre gir hjelp til selvhjelp Vi arbeider for å skape ro og forutsigbarhet for barn som har opplevd samlivsbrudd. Det gjør vi ved å hjelpe foreldre til å samarbeide på best mulig måte. La oss sammen lage et tilpasset opplegg for din bedrift. Fortell oss hva du ønsker, størrelsen på bedriften, om du ønsker at de ansatte skal motta personlige råd og veiledning, om du kun ønsker generell informasjon eller langsiktig oppfølging. Vi tilpasser oss dine behov. Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en idealistisk organisasjon som arbeider for å skape ro og forutsigbarhet for barn som har opplevd samlivsbrudd. Det gjør vi ved å hjelpe foreldre til å samarbeide på best mulig måte. Samarbeid er enklere å få til hvis du vet hvilke muligheter som finnes. Samlivsbrudd - snur verden på hodet. Det som før var forutsigbart og selvfølgelig, blir gjenstand for grubling og diskusjon fordi valg må tas og nye rutiner må på plass. Sorg uten blomster Foreningen 2 Foreldre har i samarbeid med Synovate MMI utgitt en rapport som bygger på en undersøkelse om hva samlivsbrudd genererer av sykefravær på arbeidsplassen og om fanget av fraværet. Konflikt gir sykefravær Det er mange faktorer som spiller inn for helsetilstanden i foebindelse med et samlivsbrudd. Rapporten viser at sykefraværet er stort og for mange gir konsekvensene nedsatt yteevne over svært lang tid. Barna – MORGENDAGENS SAMFUNNSSTØTTER F2F er skilsmissebarnas fremste talerør i Norge, og gir foreldre og andre tilgang til et nettverk som kan hjelpe i hverdagen etter samlivsbruddet. 25 prosent sykefravær Konflikt i forbindelse med samlivsbrudd gir sykefravær både blant kvinner og menn. En konflikt som ofte handler om barnefordeling, barna lider, foreldrene sykmeldes og arbeidsgivere får utfordringer med arbeidsoppgavene som ikke blir utført. Kostnadene er store både menneskelig og samfunnsmessig. 15 prosent av de som er sykemeldte av helsepersonell har behov for reseptbelagte medisiner i lengre tid etter bruddet. Det hjelper å snakke om problemene Gjennom kunnskap om behov og rettigheter vil arbeidsgivere kunne sette de ansatte i stand til å takle samlivsbrudd på en bedre måte. Gjennom dialog, kunnskap, forståelse og samarbeid vil de ulike problemene reduseres.