Supplerende rapport til FNs komite for barnets rettigheter er levert

Forumet for barnekonvensjonen leverte 22.6 sin supplerende rapport til FNs komité for barnets rettigheter, hvor F2F har vært en av bidragsyterne i prosessen som har foregått i forumet over lengre tid. Den supplerende rapporten kan lastes ned på norsk og engelsk i pdf-format....