- Bedre oppfølging av foreldre som har barn plassert i barnevernet kan bidra til å dempe konflikter, forebygge rettssaker og gi barna mer stabilitet. Får foreldrene god oppfølging, kan det virke konfliktdempende, og foreldrene kan få et perspektiv som i større grad setter barnets beste i sentrum, sier Solveig Horne.

Familievernets kompetanse og kapasitet skal styrkes. Barnevernet og familievernet samarbeider på dette området.

- Mange barn i barnevernet bekymrer seg for om deres biologiske foreldre blir ivaretatt i en vanskelig situasjon. Det gjør inntrykk. Barn skal ikke plages med bekymringer om foreldrene blir tatt vare på etter en omsorgsovertakelse. Foreldrene skal også få støtte og hjelp, sier Horne.

Les mer på BLDs side her