Tidligere barne- og familieminister Karita Bekkemellem (Ap) delte ut prisen. Hun berømmet Sem-Jacobsen for sin sterke innsats for at Stortinget skal gjøre endringer i barneloven som er til barnets beste og positivt for likestilling. Sp ønsker også å legge til rette for at flere foreldre selv skal velge delt bosted og opprettholde lik avgjørelsesmyndighet i viktige spørsmål om barnas omsorg etter et samlivsbrudd.

- Åslaug får glitrende tilbakemeldinger for sitt arbeid for barn og familier. Hun fortjener stor ære for at Senterpartiet har vedtatt et så tydelig partiprogram for likeverdig foreldreskap og delt bosted, sa Bekkemellem.

Åslaug og Karita IMG_2653.jpg

F2Fs styreleder Rune Rækken fremhevet at Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) mottar Foreningen 2 Foreldres hederspris 2022 for sitt lederskap og sin målrettede innsats innen familieområdet.

- Sem-Jacobsen har gjennom sitt arbeid i Stortingets familiekomité arbeidet for å sikre at barn og unge skal opprettholde god kontakt med begge foreldre og familiegrener, selv om foreldrene ikke bor sammen, sa Rækken.

Hederspris 2022 - 1

Senterpartiet har med sitt standpunkt på dette området tatt lederskap i regjeringens arbeid under barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) for utforming av en modernisert barnelov som i større grad respekterer menneskerettighetene og FNs barnekonvensjons hovedregel om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i avgjørelser om barn.

F2F gratulerer Åslaug Sem-Jacobsen med hedersprisen!