Foreldre

Et samlivsbrudd snur verden på hodet. Det som før var forutsigbart og selvfølgelig, blir gjenstand for grubling og diskusjon. Midt i omveltningene må det tas valg. Nye rutiner må på plass. Henting og bringing i skole og barnehage, julefeiring og bursdagsbesøk.

Valgene som tas, i ord og handling, legger premissene for den nye hverdagen slik den vil bli opplevd av barna, barnas familie og av en selv.

Når viktige valg må tas er det bra å ha støttespillere. Det er lett å trå feil når du har mye å tenke på, særlig i den første tiden etter et samlivsbrudd. Noen valg kan være vanskelige å rette opp i ettertid.

Foreldresamarbeidet etter samlivsbruddet kan oppleves som tungt, men mange får det til. F2F kan hjelpe dere i denne viktige prosessen, for barnas skyld.


Besteforeldre og annen familie

Når foreldrene skilles påvirker det familienettverkene på begge sider av barna. Barnas kontakt med dere avhenger av en relasjon som ikke lenger er der. Hva kan man som besteforeldre gjøre for å være tilstede for barnebarnet i en slik situasjon?

Også familien rundt opplever problemstillinger knyttet til samlivsbruddet. Hvordan kan familiemedlemmene bidra til å gjøre bruddet så skånsomt som mulig? Har barnet rettigheter ift en selv?


Steforeldre

Å få en livsledsager som har barn fra tidligere forhold innebærer en rekke utfordringer. I hvilken grad skal man delta i omsorgen for barnet? Hvordan håndtere en hverdag med ”mine-dine-våre”-barn? Kan man snakke pent om en person man kanskje ikke har mye til overs for, men som er viktig for barnet? Hvilke rettigheter har ens egne barn ift å ha kontakt med stesøsken og halvsøsken?


Som medlem i F2F

får du tilgang til informasjon som er nyttig i din situasjon, og du kan få svar på dine spørsmål, enten de er økonomiske, praktiske, juridiske eller helt personlige.

F2F forteller deg hvilke muligheter som finnes, enten du selv er direkte involvert eller du kjenner noen som er det. Å trekke på andres erfaringer gjør det lettere å gjøre gode valg. Gjennom et medlemskap i F2F får du 20 års erfaring i å finne gode løsninger etter samlivsbrudd til din disposisjon.

F2F tilbyr:

  • tilgang til oppdatert informasjon på web for hjelp til selvhjelp
  • gratis veiledning i konkrete spørsmål – hva gjøre? hvordan gå frem? hva unngå?
  • praktiske hjelpemidler som avtalemaler og maler for å selv sende inn stevning/prosesskriv
  • gode medlemstilbud, som f.eks. 40% rabatt på advokattjenester
  • tilgang et landsdekkende nettverk med aktiviteter som kan lette hverdagen etter samlivsbruddet 
     
  •