Har du aktuelle innspill så send oss gjerne forslag til saker F2F kan vurdere som innspill til møtet.

Innspill til saker sendes vår e-postadresse: post@f2f.no