Statsråden ber om innspill til familiepolitikken

Solveig Horne inviterer til åpent seminar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om familiepolitikk som skal legges frem våren 2016. I den forbindelse inviterer vi til et åpent innspillseminar for frivillige organisasjoner tirsdag 11. november kl. 13.00 – 15.30. Se Regjeringen.no

Har du aktuelle innspill så send oss gjerne forslag til saker F2F kan vurdere som innspill til møtet.

Innspill til saker sendes vår e-postadresse: post@f2f.no