Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføringer

Norsk krone

Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring et forslag om å innføre en ordning med å stanse offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføring. Høringsfristen er 1. november 2009. Les mer..

- Vi vil at barnebidrag og offentlige ytelser skal stanses ved barnebortføring både i utlandet og innenfor Norge sine grenser, forteller barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt til TV 2.

Ordningen skal ifølge forslaget omfatte de ordinære offentlige trygdeytelsene, barnetrygd, kontantstøtte, bidragsforskudd, barnebidrag, økonomisk sosialhjelp og bostøtte. Les mer... (TV2 9.7.09)

Oppdatert: 10. juli 2009