F2F arrangerte debattmøte om ny barnelov i slutten av april.  Medlem av barnelovutvalget, advokat Geir Kjell Andersland, oppsummerte hovedtrekkene i barnelovutvalgets innstilling. Professor og spaltist Frode Thuen belyste moderne forskning på bostedsløsninger for barn, og F2F delte sine betraktninger om en ny barnelov. Deretter debatterte Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebergstuen (AP), Silje Hjemdal (FrP) og Åslaug Sem Jacobsen (SP) hvordan de mener en fremtidsrettet barnelov bør utformes. Debattleder var Espen Østvold Rølla.

Følg den spennende og lovende debatten her:

https://www.youtube.com/watch?v=yEt-df9I_TM