Spennende politikerdebatt om ny barnelov

Se F2Fs spennende politiker debatt fra april på YouTube

Barnelovutvalgets innstilling foreslår i stor grad å videreføre hovedlinjene i dagens barnelov. Er forskere og sentrale familiepolitikere på Stortingets enige i at dette er veien å gå for en modernisert barnelov?

F2F arrangerte debattmøte om ny barnelov i slutten av april.  Medlem av barnelovutvalget, advokat Geir Kjell Andersland, oppsummerte hovedtrekkene i barnelovutvalgets innstilling. Professor og spaltist Frode Thuen belyste moderne forskning på bostedsløsninger for barn, og F2F delte sine betraktninger om en ny barnelov. Deretter debatterte Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebergstuen (AP), Silje Hjemdal (FrP) og Åslaug Sem Jacobsen (SP) hvordan de mener en fremtidsrettet barnelov bør utformes. Debattleder var Espen Østvold Rølla.

Følg den spennende og lovende debatten her:

https://www.youtube.com/watch?v=yEt-df9I_TM