Skolen eller foreldrenes ansvar?

Er det skolen eller foreldrene sin oppgave å fostre likestilte medborgere? Kan barna våre bli likestilte når vi ikke er det? Dette er to av spørsmålene som belyses i dette nummeret av Genus der pedagogikk står i fokus. Kilden, informasjonssenter for kjønnsforskning