Sunnere å forbli ugift

Forskerne bak studien fulgte 79 094 amerikanske kvinner gjennom en treårsperiode. Ved hjelp av spørreskjemaer og fysiske målinger, samlet forskerne inn informasjon om kvinnenes helsetilstand og livsstil.

Alle kvinnene opplevde helse- og livsstilsendringer i løpet av de tre årene, men endringene var størst for de som enten skilte eller giftet seg.

Kvinner som giftet seg etter overgangsalderen, fikk derimot dårligere helse. Etter å ha gått inn i et nytt ekteskap gikk kvinnene opp i vekt og drakk mer alkohol enn tidligere.

Se link: http://forskning.no/2017/02/skilsmisse-kan-gi-bedre-kvinnehelse/produsert-og-finansiert-av/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse