Sinnemestringsproblemer hos begge kjønn

I mange tilfeller er sinne en god og riktig reaksjon. Riktig uttrykt kan sinne gi styrke og gjennomslag, men i mange tilfeller dekker sinne over andre følelser og behov. (...) Menn med sinnemestringsproblem vil ofte ikke oppfatte seg selv som voldelig. De er ingen ensartet gruppe...

KURS
Kirkens familiekontor på Ski starter kurs i sinnemestring for menn tirsdag 6. oktober. De håper å starte kurs for kvinner i vinter eller vår.

Informasjon og påmelding skjer på telefon 64 91 46 60 e-post: kf.follo@bufetat.no eller torbjorn.aas@fopsy.no