Setter sammen omsorgs-pakker for de minste

Foreldre anvender velferdsstatens omsorgs-tiltak for å sette sammen en "pakke" som de mener er den beste for sitt barn fra fødselen til det fyller tre år.

Arbeiderklasseforeldre er opptatt av at små barn trenger trygghet og omsorg i hjemmet de første leveårene. De utsetter barnehagestarten til de mener barnet har fått noen grunnleggende ferdigheter på plass, som å kunne gå og snakke. Disse foreldrene anvender en modell forskerne kaller "et skjermet rom for omsorg".

Denne modellen - eller kulturelle forståelsen - springer ut av en bestemt konstruksjon av små barns behov, nemlig at de er sårbare og trenger nærhet og omsorg i trygge rammer før de er klare for å bevege seg ut av familien. Les mer her