Se Egersund familievernkontor

Familieterapeut Gunnar Holmen om tause menn som får sjokk, se TV2 reportasje her