Noen ganger vil en sorgreaksjon gå over etter kort tid, men andre ganger kan det bli en uforløst sorg. Noen blir bitre, og jeg pleier å si at bitterhet er størknet aggresjon. Det er aggresjon som har satt seg fast og som forurenser livet for den det gjelder og for omgivelsene...........les mer her