Samtalegrupper kan lindre smertene

Både norske og utenlandske studier viser at samlivsbrudd kan føre til angst og depresjon. Det øker risikoen for selvmord. Og sykefraværet er forhøyet i tiden før og etter bruddet.

 

Noen ganger vil en sorgreaksjon gå over etter kort tid, men andre ganger kan det bli en uforløst sorg. Noen blir bitre, og jeg pleier å si at bitterhet er størknet aggresjon. Det er aggresjon som har satt seg fast og som forurenser livet for den det gjelder og for omgivelsene...........les mer her