Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reisekostnader ved samvær

buss

Barne- og likestillingsdepartementet har nå oppdatert brosjyren Reisekostnader ved samvær og lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2009 er innarbeidet. Last ned brosjyren her

Det er gjort endringer i reglene vedrørende konfliktløsningsmekanismene ved at fylkesmannens avgjørelser om deling av reisekostnader ved samvær er gitt tvangskraft, fylkesmannen er gitt myndighet til å stadfeste private avtaler om deling av reisekostnader ved samvær slik at de gis tvangskraft der begge foreldre ber om det og tvister om deling av reisekostnader starter nå med krav om mekling i forliksrådet. I tillegg er det gjort endringer når det gjelder hvilke reiser som omfattes av barneloven § 44 ... (Rundskriv fra BLD om reisekostnader, mekling og domstolsprosessen ved barnesaker finner du på våre medlemsider).

Oppdatert: 20. februar 2009