Pappaer får ti ukers permisjon

Den totale foreldrekvoten foreslås økt med to uker, til henholdsvis 56 og 46 uker mot tidligere 54 og 44 uker ved fødsler og 53/43 uker ved adopsjon/omsorgsovertakelse. Les VG Nett her

TV2 om statsbudsjettet; Mer til far, mindre til mor her
 

Pappapermen økes med fire uker, til totalt 10 uker. 

Samtidig reduseres to uker fra den felles permisjonstiden.

Med dette blir det mindre permisjon på mor.

Samtidig varsles det at regjeringen vil videreføre maksimalprisen nominelt for foreldrebetaling i barnehager.

Utgifter til barnehager er foreslått til 24,3 milliarder kroner.

Bevilgningene til barnehager øker med om lag 2,7 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2008.