Jørgen Lorentzen har lest brev, dagbøker, bøker om oppdragelse, romaner og skuespill, rettsprotokoller og 1990- og 00-tallets "pappabøker" for å finne svar på slike spørsmål. Boken inneholder mange små og store overraskelser og bekreftelser av forestillinger om fars rolle i familien. Den gir et godt grunnlag for å forstå hvorfor dagens fedre og dagens debatt om farskap er som den er, og at farskap er en foranderlig størrelse.

"Fra farskapets historie" er det første forsøket på å sirkle inn denne viktige og spennende delen av vår historie. Den gir mange og interessante perspektiver både på familiehistorie, arbeidslivshistorie, barndomshistorie, mentalitets- og medisinhistorie.

«Alle fedrar i Noreg kan verte betre fedrar ved å lesa Lorentzen si bok, og viss ikkje dét er nyttig, så veit ikkje eg!»
Lars Nyre i Forskerforum 5/2012