To av tre unge uføre har vokst opp i familier med problemer. De har opplevd varierende grad av omsorgssvikt og flere også blitt sosialisert inn i rollen som syk, viser analysen som forskere fra Agderforskning og Universitetet i Agder har gjort med støtte fra NAV