Samlingen skal være med å stake kursen for de kommende årene:

 • hva skal F2F fokusere på

 • hva har vi ressurser til å gjennomføre

 • hvordan skal vi organiseres
   

Det er mange oppgaver foreningen favner i dag

 • skape trygge familieforhold for barn med to hjem - barna i sentrum

 • påvirke politikere og samfunnet til å skape ett regelverk som stimulerer og premierer godt samarbeid mellom foreldre etter samlivsbrudd

 • svare på høringsuttalelser relatert til lover og forskrifter innenfor vårt arbeidsområde

 • utgi medlemsblad/informasjon til medlemmene

 • leserinnlegg/oppfølging av dagsaktuelle debatter

 • rådgivning til medlemmene – veiledningstelefon og «spør juristen»

 • lokale tilbud

 • delta på stand for å informere om F2Fs arbeid


F2F-samlingen arrangeres

lørdag 13. oktober kl. 10.00 til søndag 14. oktober kl. 15.00
Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen

F2F vil dekke reisekostnadene til arrangementet etter våre satser.
F2F dekker også overnatting og middag lørdag kveld for deltakerne.


På samlingen vil både lokale- og sentrale tillitsvalgte delta, i tillegg til øvrige ressurspersoner.

Om du har et engasjement for å bidra til et bedre samfunn og fritid du ønsker å fylle med noe meningsfylt er du hjertelig velkommen til å søke om deltagelse på samlingen. Du vil få faglig påfyll, bli kjent med F2F og våre tillitsvalgte og kunne gi nyttige innspill til retningen til foreningen.

Vi trenger familiepolitisk engasjerte personer med interesse for organisasjonsarbeid som kan sette av tid for å bidra til vårt mål om at barna skal få en trygg oppvekst med begge sine foreldre, selv om mor og far ikke lenger er kjærester.

Skriv noen ord om deg selv og hvorfor du ønsker å engasjere deg i F2Fs viktige arbeid for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem.

Send søknad om deltakelse på e-post: post@f2f.no. Ring oss gjerne om du skulle ha spørsmål.

Søknadsfrist søndag 9. september (samlingen er 13.-14. oktober).

Om du ikke har mulighet til å delta på samlingen, men ønsker å bidra i F2Fs arbeid er du selvsagt hjertelig velkommen til å kontakte oss.
 

Med vennlig hilsen

Foreningen 2 Foreldre (F2F)
John Michael Sørensen                                  Nils Olav Ågotnes
leder                                                               organisatorisk leder
M. 995 57 910                                                 M. 480 71 074