Nytt utvalg skal gjennomgå barnelovens regler om farskap

Barnelovens bestemmelser om farskap skal gjennomgås. Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere behovet for endringer i loven. Et viktig mål er å tilpasse loven til den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen. Utvalget skal levere sine konklusjoner for Barne- og likestillingsdepartementet i en offentlig utredning innen 1. desember 2008. 
(Barne- og likestillingsdepartementet, 28.03.2008)