Ledelse:
- Trude Haugli (leder), professor dr. juris, Universitetet i Tromsø (ny)
- Gudrun Holgersen (nestleder), professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Ordinære medlemmer:
- Racha Maktabi, advokat hos advokatfirmaet Hestenes og Dramer, Oslo (ny)
- Johan Kr. Øydegard, dommer ved Ringsaker tingrett (ny)
- Thom Arne Hellerslia, advokat, Grimstad. Vil tiltre som dommer ved Kristiansand tingrett i 2010 (reoppnevning) ny)
- Abid Raja, nemndleder i Utlendingsnemnda, Oslo
- Jan Tøssebro, professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, Trondheim
- Britt Elin Strand, NAVs arbeidslivssenter, Nord-Trøndelag

Varamedlemmer:
- Arve Martin Bjørnvik, sorenskriver ved Alstahaug tingrett, Sandnessjøen (ny)
- Kåre Lilleholt, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (reoppnevning) (ny)
- Sissel Markhus, juridisk rådgiver / advokat i helserett ved Rikshospitalet, Oslo
- Lena R.L. Bendiksen, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø

Mer informasjon her