Nye bidragsregler

VG 150908 Nye regler for barnebidrag
For mange enslige forsørgere kan barnebidraget bli lavere hvis endringene som barneminister Anniken Huitfeldt foreslår bli vedtatt.