Ny utgave av nettmagasinet Familia

Familia er Barne og likestillingsdepartementets nettmagasin der våre fagfelt blir omtalt av frilansere, forskere med flere. Målet er at vår politikk og fagfelt skal omtales i praksis og helst med utgangspunkt i de berørte parter. God lesning!
(Barne- og likestillingsdepartementet, 01.04.2009)