Hauge er født i 1952, og er utdannet sosionom. Han kommer fra stillingen som assisterende direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hauge har over mange år jobbet som hhv sosionom og sosialsjef i ulike kommuner. I årene 1990 – 1994 var han ansatt i Oslo kommune, først som helse- og sosialsjef i en bydel, deretter som prosjektkoordinator. I perioden 1994 – 2004, var Hauge ansatt i daværende Barne- og familiedepartementet, først som rådgiver, deretter som seniorrådgiver og konstituert avdelingsdirektør. I tre av disse årene var han utstasjonert som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brüssel. Hauge har vært ansatt i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet siden 2004.