NOU.jpg

  1. F2F foreslår at delt fast bosted gjøres til utgangspunkt i en modernisert barnelov. Et likeverdig utgangspunkt er basis for avtalefrihet og frie vurderinger av barnets beste
  2. F2F anbefaler at felles foreldreansvar til begge foreldre beholdes som hovedregel
  3. F2F støtter lovforslaget om at flyttekompetansen legges til foreldreansvaret
  4. F2F krever anerkjennelse og utarbeidelse av effektive virkemidler mot foreldrefiendtliggjøring
  5. F2F ber Stortinget sørge for at samværsretten gis reell rettsbeskyttelse også for meklede avtaler
  6. F2F foreslår å beholde gjeldende bestemmelse om «vanlig samværsrett»
  7. F2F anbefaler at det i foreldretvister legges begrensninger på barns initiativrett
  8. F2F anbefaler lovendringer som hever terskelen for flytting av felles barn til
  9. F2F ber om at foreldres økonomi blir mindre sammenvevd og at økonomiske hindre for delt bosted fjernes

Hele F2Fs høringssvar til NOU 2020:14 kan du lese her : LINK