Norge best på pappapolitikk

- Den norska regeringen är nu bäst i världen på pappapolitik. Det säger mansforskaren Jørgen Lorentzen efter att regeringen den 12 december presenterades ett helt paket av förslag som sätter fokus på män och jämställdhet. 

"....Däremot är Jørgen Lorentzen nöjdare med åtgärderna för att stärka männens relation till sina barn" les mer på NIKK, Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn