Møtedatoer våren 2018 - våren -alle tirsdager kl. 19:00 - 21:00/22:00

30. januar: Årsmøte (kl. 1800) etterfulgt av temamøte - Domstolsbehandling av saker om barn i 2018, til mors eller barns beste? På høy tid med robotdommere?
6. mars: "
Fra høykonflikt til godt samarbeid" v/advokat Renathe Danielsen og psykolog Daniel Horgen Jonsson
3. april : tema kommer
8. mai: tema kommer
5. juni: tema kommer

Aktuelle foredrag
"Farsfravær som samfunnsproblem"   - psykiater Terje Torgersen
"Meklerrollen" - fagpersoner vil delta (familieterapeut, advokat)  og svarer på spørsmål

Tidligere møter 
Høykonflikt, advokat, psykolog og forfatter Grethe Nordhelle
Temaer fra medlemmer, advokat Erik Mørch
Politiet og familiesaker, Politioverbetjent Inger-Lise Brøste, etterforsker og fagansvarlig for avhør av barn ved seksualforbrytelser på Politihøgskolen
Delt omsorg, F2F-leder Rune H. Rækken
Rettssaker om barn? Er fedrene viktige for barna i systemets øyne? v/advokat Erik Mørch
Veiledningskveld for alle familierelasjoner (foreldre, tanter/onkler, besteforeldre o.a.), advokat Erik Mørch