Noter deg datoen for felles samling lørdag 9. april kl. 09-18, Gardermoen

Et av temaene på samlingen vil være av driftsmidler og prosjektmidler. Informasjon distribueres til F2Fs lokallag og fylkeskontakter.støtte til fylkeslag, retningslinjer for dekning av reiseutgifter og retningslinjer for tildeling. Innkalling og program kommer.