Mødrenes synder

En del kvinner anser visst barna nærmest som sin eiendom. De sier det sjelden høyt, men slik ter de seg. Far kan få vaske gulvet og gå tur med Jonas og Ida, men mor gir nødig fra seg kontrollen på hjemmefronten. Samtidig skal hun ha en yrkeskarriere på linje med mannen. Deretter klager hun over at hun har så mye å gjøre!
Les Mødrenes synder av forfatter Elin Brodins, Dagbladet.no 13.9.08 her

Jeg vil ikke være usolidarisk overfor mine søstre. Men jeg vil ikke være urettferdig mot menn heller. Først og fremst synes jeg faktisk vi bør se på oss selv som mennesker – og solidarisere oss med menneskeheten. Alt annet er en smule selvdestruktivt.

Men her må det mer enn ord til. Myndighetene må ta ansvar og sette en form for makt bak alle barns grunnleggende rett til å kjenne sin far.