Mekling for foreldre

Endelige tall, 2008 Stadig flere meklinger ved samboerbrudd 

Det var i underkant av 18 700 avsluttede meklinger i 2008, en økning på over 8 prosent fra året før. Meklinger ved samboerbrudd har hatt størst økning fra året før, med vel 1 000 saker. Syv av ti meklinger skjer på familievernkontor, og de fleste sakene bruker kun én time. Les mer...