Med barna til Nobels Fredssenter i helgen?

Aktivitetsrommet "Nansen og jeg" rigges ned 20. november
-du har fortsatt sjansen til å bruke rommet sammen med barna dine som kan bli medlem av Barnas Fredsklubb
 

Barn under 16 år har gratis adgang på Nobels Fredssenter. Melder du barnet inn i Barnas Fredsklubb kommer en voksen
gratis inn sammen med barnet. For mer informasjon se www.nobelsfredssenter.no/barn
Tilbud i alle skoleferier. I tillegg til utstillingene har vi egne aktiviteter for barn i skoleferiene. Last ned brosjyre